De zorg

In Hospice Amsteloever staan de wensen en behoeften van onze gasten centraal.

De zorg

In Hospice Amsteloever staan de wensen en behoeften van onze gasten centraal.

ZORG

In Hospice Amsteloever staan de wensen en behoeften van onze gasten centraal.

De Zorg

Onze gasten hebben zelf de regie over de zorg en ondersteuning in handen. Beslissingen over de medische zorg, het mogelijk stoppen daarvan en eventueel euthanasie liggen geheel bij onze gasten zelf, uiteraard in overleg met de arts en naasten. Naast tijd en aandacht voor dagelijkse zorg is er ruimte voor gesprekken over het leven en vragen over zingeving. Alles om deze laatste fase zo comfortabel en zinvol mogelijk door te brengen.

MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS

Mantelzorgers of naasten zijn zoveel als gewenst aanwezig en betrokken bij de zorg voor onze gasten, net als in de thuissituatie. In Hospice Amsteloever zijn 7 dagen per week vrijwilligers aanwezig voor ondersteuning van onze gasten en zijn/haar familie en vrienden; zowel op praktisch als emotioneel gebied. Zij zorgen ervoor dat de mantelzorgers of naasten niet te zwaar belast raken.

PROFESSIONELE ZORG

In Hospice Amsteloever is de professionele zorg 24 uur per dag aanwezig. Samen met de vrijwilligers en mantelzorgers bieden zij alle benodigde ondersteuning aan onze gasten, waarbij gestreefd wordt om het levenseinde zo draaglijk mogelijk te laten verlopen. De huisartsenzorg zal indien gewenst en mogelijk door de eigen huisarts van onze gasten worden verzorgd.

Share This