Bestuur

Organisatie bestuur:

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever bestaat uit vrijwilligers met veel bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van finance. Vanuit hun behoefte een waardevolle bijdrage te leveren aan hun medemens, zetten zij zich in voor de realisatie van het hospice.

Namen bestuursleden:

  • Robert Klinkert (Voorzitter)
  • Peter Verhoeven (Penningmeester)
  • Joop Siemers (PR, Communicatie en Fondsenwerving)
  • Secretaris – Vacature

De functies in het bestuur zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever vindt u hier.

De gewijzigde statuten van de Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever vindt u hier

DOELSTELLING

De Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever heeft als primaire doelstelling ervoor zorg te dragen, dat er voldoende geld binnenkomt om het hospice te kunnen realiseren en beschikbaar te kunnen stellen. Voorts het in goede staat houden van het gebouw, alsmede de Stichting Hospice Amsteloever jaarlijks financieel te kunnen ondersteunen ten behoeve van:

  • De jaarlijkse exploitatiekosten van het Hospice;
  • Initiatieven op het gebied van kennisontwikkeling en -verspreiding over palliatieve zorg;
  • Het vergroten van de naamsbekendheid van het Hospice:
  • Het vergoeden van (een deel van) de eigen bijdrage van financieel minder draagkrachtige gasten en;
  • Het namens de Vrienden tonen en uiten van waardering voor de vrijwilligers van het Hospice