Vrienden van Hospice Amsteloever

Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een hospice in Amstelveen; Hospice Amsteloever. Het hospice biedt een warme en huiselijke woonomgeving voor mensen in de terminale fase van hun leven. 

Voor de realisatie en exploitatie van het hospice is veel geld nodig. Daartoe is De stichting Vrienden van Hospice Amsteloever opgericht. Deze stichting heeft tot doel (financiële) middelen te verwerven ten behoeve van de palliatieve zorg voor terminale bewoners van Hospice Amsteloever te Amstelveen.