ORGANISATIE

ORGANISATIE

ORGANISATIE

VISIE/MISSIE

Visie
Sterven hoort bij het leven. Ziek zijn en sterven was iets voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar de tijden veranderden. Terminaal zieken zien niet langer lijdzaam toe hoe anderen beslissen, maar nemen zelf de regie over hun laatste levensfase in handen. Het liefst thuis en als dat niet kan in een zo aangenaam mogelijke omgeving; een omgeving met een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Onze visie sluit daar naadloos bij aan. Ons hospice heeft een faciliterende functie, alle andere beslissingen worden door onze gasten genomen.

Missie
Vanuit deze visie wil Hospice Amsteloever steun bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten. Het liefst blijven mensen thuis, maar wanneer dat niet mogelijk is, zijn wij er. Op dat moment bieden wij de dagelijkse zorg aan onze gasten met behulp van verpleegkundige ondersteuning en behulpzame, toegewijde vrijwilligers. Maar net als thuis, blijft u de baas over uw eigen leven en kunt u aangeven welke zorg u van wie wilt krijgen.
Het hospice beschikt over 6 plaatsen voor zorg in de laatste levensfase.

Download ons beleidsplan

Share This