Organisatie

In Hospice Amsteloever staan de wensen en behoeften van onze gasten centraal.

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting Hospice Amsteloever bestaat uit vrijwilligers met veel bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van finance. Vanuit hun behoefte een waardevolle bijdrage te leveren aan hun medemens, zetten zij zich in voor de realisatie van het hospice.
Namen bestuursleden:
  • Robert Klinkert (Voorzitter)
  • Peter Verhoeven (Penningmeester)
  • Reinhard Maas (Medisch Adviseur)
  • Secretaris – Vacature
De functies in het bestuur zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst. Het beleidsplan van de Stichting Hospice Amsteloever vindt u hier.

VISIE/MISSIE

“Hospice Amsteloever staat voor geborgenheid, het biedt persoonlijke en professionele aandacht in een veilige, warme en huiselijke omgeving waarin bewoners en hun naasten in alle rust zichzelf kunnen zijn.”

Visie

Sterven hoort bij het leven. Echter is, vanwege de verbeterende zorg, sterven steeds verder van ons dagelijks leven af komen te staan. Ziek zijn en sterven werd iets voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar de tijden zijn veranderd. Terminaal zieken zien niet langer lijdzaam toe hoe anderen beslissen, maar nemen zelf de regie over hun laatste levensfase in handen. Het liefst thuis en als dat niet kan in een zo aangenaam mogelijke omgeving. Onze visie sluit daar naadloos bij aan. Ons hospice heeft een faciliterende functie, alle andere beslissingen worden in overleg met onze bewoners genomen.

Missie

Vanuit deze visie wil Hospice Amsteloever steun bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten. Vanaf het moment van opname bieden wij de dagelijkse zorg aan onze bewoners met behulp van gespecialiseerde verpleegkundigen en behulpzame, toegewijde vrijwilligers. De bewoner en zijn directe sociale omgeving wordt op deze wijze “ontzorgd”, zodat er meer ruimte is voor samenzijn in de laatste levensfase van de bewoner.

Maar net als thuis, blijft de bewoner de baas over zijn eigen leven en zal er altijd in overleg met de bewoner optimale zorg worden geleverd. 
Samen omarmen wij het leven!