Financien

Financiën stichting Hospice Amsteloever

Voor een financiële verantwoording klik op jaarrekening 2020 . Een overzicht van de stichtings- en inrichtingskosten alsmede een overzicht van de exploitatiekosten is opgenomen in het beleidsplan 2020 – 2022