eenmalige gift

Steun ons met uw eenmalige gift

Voor ons is uw gift van essentieel belang. Wij zijn u daarom heel dankbaar dat u ons wilt steunen. Dat kan middels het overmaken van uw financiële bijdrage op bankrekeningnummer NL20 RABO 0321 3708 80 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot. Deze gift is voor u voor de inkomstenbelasting onder de noemer ‘giften’ fiscaal aftrekbaar, als het totaal van uw giften aan alle ANBI’s tezamen hoger is dan de van toepassing zijnde drempel. 

Wilt u meer informatie over het doen van een eenmalige gift? Stuur een mail naar info@hospiceamsteloever.nl en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe kan ik vriend van Hospice Amsteloever worden?
U kunt het hospice op onderstaande manieren steunen: