SCHENKING

Hospice Amsteloever heeft uw financiële hulp nodig.

Hoe kunt u bijdragen?

Periodieke gift
Giften voor meerdere jaren gedaan middels een overeenkomst tot periodieke schenking in geld zijn voor de inkomstenbelasting onbeperkt aftrekbaar. Wilt u een periodieke gift laten vastleggen in een dergelijke overeenkomst, neem dan contact met ons op via info@hospiceamsteloever.nl en wij zenden u de benodigde documentatie.

Hospice Amsteloever opnemen in uw testament
U kunt in uw testament een legaat ten gunste van Stichting Hospice Amsteloever opnemen of de stichting als mede-erfgenaam benoemen. De bedragen die Hospice Amsteloever als legataris of als erfgenaam van u ontvangt zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met Nannette Blitz.
Telefonisch 06-54618958 of mail naar nannette.blitz@hospiceamsteloever.nl
of
Een notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen.

Schenking in natura
Er wordt hard gewerkt aan een wensenlijst met betrekking tot de inventaris en de aankleding van het huis. Omdat wij een specifieke visie hebben over de aankleding en inrichting van het huis, is het wel wenselijk om hierover vooraf met het bestuur overleg te plegen via info@hospiceamsteloever.nl

Mocht u nog andere ideeën hebben over hoe u het hospice zou kunnen en willen steunen (bijv. het gratis aanbieden van bepaalde diensten), dan vernemen wij dat uiteraard heel graag.