Schenking of nalatenschap

Donaties

Schenking of nalatenschap

U kunt de Vrienden van Hospice Amsteloever ook een schenking doen of als erfgenaam in uw testament opnemen. De bedragen die u schenkt c.q. nalaat zijn vrijgesteld van schenkbelasting c.q. erfbelasting, omdat de stichting over de ANBI-status beschikt. Voor ons is uw gift van essentieel belang. Wij zijn u daarom heel dankbaar dat u ons wilt steunen.

U kunt natuurlijk ook uw bedrag aan ons overmaken via uw bank. U kunt ons steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL20 RABO 0321 3708 80 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever.

Wilt u meer informatie over het doen van een eenmalige gift? Stuur een mail naar info@hospiceamsteloever.nl en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te besprek

Hoe kan ik vriend van Hospice Amsteloever worden?
U kunt het hospice op onderstaande manieren steunen: