STEUN ONS

Stichting Hospice Amsteloever

Het Hospice Amsteloever is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties. Pas 3 jaar na opening kunnen wij een beroep doen op subsidies die door het ministerie van volksgezondheid worden verstrekt. Tot die tijd moeten wij dus “onze eigen broek ophouden”. Gelukkig hebben we een startkapitaal waarmee we de inrichting voor een deel kunnen financieren. Maar er is zeker nog veel geld nodig om het hospice in te richten en de uitstraling te geven die wij voor ogen hebben, voor training van de vrijwilligers, voor het inrichten van de tuin, enzovoorts.

Van de bewoners wordt straks een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken.

 

ANBI

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en legaten aan een ANBI zijn vrij van schenk- en erfbelasting. Afhankelijk van o.a. inkomen, winst en vermogen zijn giften eveneens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Giften voor meerdere jaren gedaan middels een overeenkomst tot periodieke schenking in geld zijn voor de inkomstenbelasting zelfs onbeperkt aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de regels rondom aftrekbaarheid van giften.

Op de pagina ‘’Doneren’’ kunt u lezen hoe u kunt bijdragen aan het Hospice.