Steun ONS

Donaties

Steun ons

Vrienden van Hospice Amsteloever
Voor hospices geldt dat de beroepsmatige zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Hospice Amsteloever ontvangt een subsidie op grond van de ‘Regeling palliatieve terminale zorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangevuld met bijdragen van gasten en vrijwillige bijdragen van donateurs en vrienden. Deze bijdrage van donateurs en vrienden is voor Hospice Amsteloever van essentieel belang.

Wat doen ‘Vrienden van Hospice Amsteloever?
De ‘Vrienden van Hospice Amsteloever‘ financieren voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers van Hospice Amsteloever verhogen. U kunt op verschillende manieren ‘Vriend’ zijn. Op deze pagina vindt u op welke manier u ons kunt steunen.

Hoe kan ik vriend van Hospice Amsteloever worden?
U kunt het hospice op onderstaande manieren steunen: