OPNAME

We streven naar een zo helder en eenvoudig mogelijke opnameprocedure.

Opname

We streven naar een zo helder en eenvoudig mogelijke opnameprocedure.

OPNAME

We streven naar een zo helder en eenvoudig mogelijke opnameprocedure.

VERWIJZING

Het opnamecriterium is een levensverwachting van maximaal drie maanden, gesteld door de huisarts, specialist of transferdeskundige.
Niet alleen inwoners uit Amstelveen kunnen zich wenden tot het hospice, we vervullen een regionale functie en als u voor ons kiest omdat bijvoorbeeld familie in Amstelveen of omgeving woont bent u ook van harte welkom.

AANMELDEN

Zodra de officiële openingsdatum bekend is, zal onderstaande opnameprocedure in werking treden.
Voor het aanmelden kunt u te zijner tijd contact opnemen met één van de coördinatoren van ons Hospice.

VERVOLGPROCEDURE

Indien er een appartement beschikbaar is, maakt de coördinator een afspraak voor een intakegesprek met de toekomstige gast en de naasten. Men kan ook altijd van tevoren het huis bezoeken. De coördinator neemt de uiteindelijke beslissing over opname en informeert de aanvrager, de toekomstige gast en de contactpersoon en spreekt datum en tijd van de plaatsing af.
Wanneer er geen appartement beschikbaar is, bekijkt de coördinator met de zorgvrager de mogelijke alternatieven:

  • verwijzing naar een ander hospice
  • hulp van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg
  • plaatsing op de wachtlijst
Share This