Oktober 2018 Nieuwsbrief Hospice Amsteloever

NOG NIET….

Graag hadden wij u eerder een Nieuwsbrief gestuurd, met een andere titel.

Het afgelopen jaar hebben wij zeker niet stil gezeten. We hebben ons veel bezig gehouden met het zoeken naar een geschikte locatie voor ons Hospice Amsteloever. Een groot aantal mogelijkheden hebben we onderzocht. Helaas hebben we op basis van ons programma van eisen en de eisen die externe partijen stellen nog geen geschikte locatie gevonden.

We zijn ook in nauw overleg met de Gemeente Amstelveen, die ons initiatief, het vestigen van een Hospice binnen de Gemeente Amstelveen, van harte ondersteunt. Zij heeft diverse mogelijkheden aan ons voorgelegd. Soms was al direct duidelijk dat een locatie niet geschikt was, soms was nader onderzoek nodig. Een drietal locaties blijkt nu mogelijk geschikt te zijn voor onze plannen. Hierover wordt momenteel met de Gemeente en externe partijen verder gesproken.
Dat er behoefte is aan een Hospice in Amstelveen blijkt ook uit de aanvragen die we nu al krijgen voor kennismaking en/of plaatsing in ons Hospice.

Op dit moment hebben we dus nog geen geschikte plaats in Amstelveen gevonden voor het vestigen van het Hospice, maar het overleg met alle betrokken partijen verloopt erg constructief.
We verwachten dan ook binnen redelijke termijn met meer, positief nieuws te kunnen komen.

Wij hadden natuurlijk gehoopt dat we veel sneller een locatie hadden gevonden en er duidelijkheid was over wanneer de deuren van het Hospice open zouden gaan. Van vele kanten krijgen we te horen dat het echt niet ongewoon is dat we nog geen geschikte locatie gevonden hebben. Vele hospices hebben een lange tijd nodig gehad voordat de opening werkelijkheid was. Hier halen wij de energie uit om door te gaan met het onze zoektocht.
Zodra wij meer weten, zult u dat snel van ons horen.

Wij hebben de overtuiging dat het Hospice Amsteloever er echt gaat komen, zeker met de steun van u allen!!

Meer nieuws

Steun ons

Skip to content