November 2017 Nieuwsbrief Hospice Amsteloever

De tweede nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Hospice Amsteloever. Langs deze weg informeren wij belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden over de voortgang van de realisatie van het nieuwe Hospice Amsteloever in Amstelveen.

Voortgang realisatie Hospice Amsteloever

Afgelopen juni hebben wij kenbaar gemaakt mogelijk een locatie gevonden te hebben waar we in 2018 de deuren van Hospice Amsteloever wilden openen. Gebleken is echter dat de kosten voor deze locatie voor ons niet haalbaar zijn. Wij moesten dan ook op zoek naar een andere locatie.
Het vinden van een locatie die aan al onze voorwaarden voldoet, maar ook aan de bestemmingsplannen van de gemeente en de financiële haalbaarheid, valt niet mee. Maar op dit moment zijn we bezig met twee locaties. Beiden hebben als groot voordeel dat daar heel veel van onze wensen gerealiseerd kunnen worden. De ene optie is een casco-gebouw dat inwendig nog helemaal ingericht en afgebouwd moet worden, de andere optie moet nog ontworpen en gebouwd worden. In beide gevallen kunnen veel van onze ideeën verwezenlijkt worden. We willen echt een omgeving bieden waarbij het gevoel en de uitstraling past bij een Bijna-Thuis-Huis.
Het opnieuw moeten zoeken naar een nieuwe locatie betekent ook dat ons streven om begin 2018 de deuren te openen, niet haalbaar is.
Zodra er meer duidelijkheid is over de plaats waar het hospice gevestigd gaat worden en over de verwachte openingsdatum zullen wij u direct informeren.

Vrijwilligers en donateurs

Zoals ook in onze eerste nieuwsbrief is vermeld, zijn we ontzettend blij met zoveel mensen die geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden of zich aangemeld hebben als donateur. Ook alle reacties en berichten die we hebben ontvangen over hoe belangrijk en hoe nodig het is om een hospice in Amstelveen te hebben, sterkt ons enorm bij onze plannen.

Wij hadden dan ook graag gezien dat we eerder de deuren konden openen, maar een locatie die én financieel haalbaar is én die aan onze voorwaarden voldoet, is wel de basis voor Hospice Amsteloever.

Wij hopen en vertrouwen dat wij op uw steun kunnen blijven rekenen en dat nog meer mensen zich aanmelden om hun bijdrage aan het nieuwe Hospice Amsteloever te leveren.

Hospice Amsteloever gaat er komen!

Meer nieuws

Steun ons

Skip to content