Opname

HOE GAAT HET STRAKS ALS HET HOSPICE OPEN GAAT?

HOE GAAT HET STRAKS ALS HET HOSPICE OPEN GAAT?

DE VERWIJZING

Het opnamecriterium voor een hospice is dat er een levensverwachting van maximaal drie maanden is, gesteld door de huisarts, specialist, verpleegkundige of transferdeskundige. Dit betekent niet dat het maximale verblijf in het hospice maar 3 maanden is, het kan zijn dat het verblijf langer duurt, als daar in een indicatie voor is. Maar ook korter als de bewoner tijdens het verblijf zodanig opknapt door alle goede zorg dat levensverwachting langer is dan 3 maanden. Er ontstaat dan een situatie dat een bewoner terug kan gaan naar zijn/haar eigen huis. 
Hospice Amsteloever is er niet alleen voor Amstelveners, wij hebben een brede regionale functie en als u voor ons kiest omdat bijvoorbeeld familie in Amstelveen of omgeving woont bent u ook van harte welkom.

 

AANMELDEN

Zodra de officiële openingsdatum bekend is, zal onderstaande opnameprocedure in werking treden.
Voor het aanmelden kunt u te zijner tijd contact opnemen met één van de coördinatoren van ons Hospice.

VERVOLGPROCEDURE

Indien er een kamer beschikbaar is, maakt de coördinator een afspraak voor een intakegesprek met de toekomstige bewoner en
(indien mogelijk) de naasten. Dit gesprek kan thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken om het huis te bezoeken en zodoende een indruk krijgen van het hospice. De coördinator (indien nodig samen met de hospice-arts) neemt de uiteindelijke beslissing over opname en informeert de aanvrager, de toekomstige bewoner en de contactpersoon en spreekt datum en tijd van de plaatsing af.
 Wanneer er geen kamer beschikbaar is, bekijkt de coördinator met de zorgvrager de mogelijke alternatieven:

  • verwijzing naar een ander hospice
  • hulp thuis van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg
  • plaatsing op de wachtlijst