De zorg

In Hospice Amsteloever staan de wensen en behoeften van onze gasten centraal.

DE ZORG

Onze bewoners houden zelf de regie over de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in eigen handen. Beslissingen over de medische zorg, het mogelijk stoppen, continueren of starten van medische handelingen worden altijd met de bewoner en zijn/ haar naasten besproken door de huisarts of verpleegkundigen. Ook de eventuele vraag voor euthanasie ligt geheel bij de bewoner zelf, uiteraard in overleg met de arts en naasten. Is de wens voor euthanasie al thuis besproken met de huisarts en scan-arts dan is het niet mogelijk om alleen voor de uitvoering van de euthanasie opgenomen te worden.
Naast tijd en aandacht voor dagelijkse zorg is er ruimte voor gesprekken over het leven en vragen over zingeving. Alles om deze laatste fase zo comfortabel en zinvol mogelijk door te brengen.

PROFESSIONELE ZORG

 In Hospice Amsteloever is 24 uur per dag professionele wijkzorg aanwezig. ’s Nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig en overdag naar indicatie (de indicatie wordt gesteld naar het aantal bewoners en de zorgzwaarte per bewoner) Samen met de vrijwilligers en mantelzorgers bieden zij alle benodigde ondersteuning aan onze bewoners, waarbij gestreefd wordt naar optimale kwaliteit van leven. Bij Palliatieve zorg verandert de zorg van CURE (zorg gericht op genezing) naar CARE (zorg gericht op comfort, fysiek en geestelijk).
De huisartsenzorg zal indien gewenst en zoveel mogelijk door de eigen huisarts worden verzorgd, indien dit niet mogelijk (of gewenst) is kan de hospice-arts deze zorg overnemen.

 

MANTELZORG

Mantelzorgers of naasten zijn zoveel als gewenst aanwezig en betrokken bij de zorg voor onze bewoners, net als in de thuissituatie. In Hospice Amsteloever zijn 7 dagen per week vrijwilligers aanwezig voor ondersteuning van onze bewoneren en zijn/haar familie en vrienden; zowel op praktisch als emotioneel gebied. Zij zorgen ervoor dat de mantelzorgers of naasten niet te zwaar belast raken.