DE KOSTEN

De hoogte van de eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor een verblijf in ons Hospice.

De zorgverzekeraar vergoedt de professionele zorg vanuit de basisverzekering zoals die ook thuis vergoed zou worden in de terminale fase.
Net als alle andere ‘Bijna Thuis Huizen’ zal Hospice Amsteloever een eigen bijdrage vragen. Bij Hospice Amsteloever zal deze bijdrage € 45,- per dag zijn. Dit bedrag is voor voorzieningen die niet vergoed worden door de zorgverzekering zoals onder meer gas/elektra, maaltijden en de verzorging van het linnengoed. Verder zal er bij elke opname een bedrag van € 75,- worden gevraagd voor niet vergoede medische hulpmiddelen en medicatie (handschoenen e.d.).

Deze eigen bijdrage mag echter nooit een belemmering zijn voor opname. Als bewoners de eigen bijdrage niet of niet volledig kunnen betalen wordt deze eventueel bijgesteld.

Steeds meer zorgverzekeraars kennen een vergoeding voor verblijf in een hospice vanuit aanvullende pakketten. Als deze vergoeding hoger is dan de gevraagde eigen bijdrage zal het door de verzekeraar vergoede bedrag in rekening worden gebracht.