HET HOSPICE

Hospice Amsteloever is een comfortabele woonomgeving voor iedereen die naar verwachting slechts nog korte tijd te leven heeft.

Het Hospice

Hospice Amsteloever is een comfortabele woonomgeving voor iedereen die naar verwachting slechts nog korte tijd te leven heeft.

HOSPICE AMSTELLAND

Hospice Amsteloever is een comfortabele woonomgeving voor iedereen die naar verwachting slechts nog korte tijd te leven heeft.

Het Hospice

In een terminale fase word je het liefst thuis verzorgd. Helaas is dat niet altijd mogelijk of wenselijk. Voor diegenen zal Hospice Amsteloever een aangename woonomgeving bieden die zoveel mogelijk lijkt op een ‘normale’ thuissituatie.

Wij willen onze gasten de mogelijkheid bieden het leven waardig af te ronden, met de vrijheid voor eigen wensen en behoeften. Het hospice is er voor iedereen, ongeacht afkomst of levensovertuiging.

Momenteel zijn wij samen met diverse partijen, waaronder de Gemeente Amstelveen, op zoek naar een geschikte locatie binnen de Gemeente. Zo gauw deze beschikbaar is zullen wij daar ons Hospice realiseren.

Naar verwachting zal dit, locatie en (ver)bouwen, nog circa 2 jaar in beslag nemen.

 

Share This