HET HOSPICE

Een warme, huiselijke woonomgeving voor mensen in de terminale fase van hun leven.

HET HOSPICE

In de laatste fase van het leven word je het liefst thuis verzorgd. Helaas is dat niet altijd mogelijk of wenselijk. Voor diegenen waarbij thuis blijven niet mogelijk is kan Hospice Amsteloever een aangename woonomgeving bieden die zoveel mogelijk lijkt op de ‘normale’ thuissituatie.
Wij willen onze bewoners zoveel mogelijk de vrijheid geven om het leven zoals zij thuis gewend waren te leiden met alle wensen en behoeften die daarbij horen en zodoende het leven waardig af sluiten. Het gaat in het hospice allereerst om de kwaliteit van het leven, de dood staat niet voorop.
In het hospice is iedereen welkom, ongeacht afkomst of levensovertuiging.

Op dit moment (mei 2021) bevinden wij ons in de laatste fase voor er echt gestart wordt met de bouw. Wij hebben een kavel toegewezen gekregen aan de Lindenlaan en zijn nu bezig met het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, de tekening gemaakt door de architect is klaar, de binnenhuisarchitect is hard aan het werk en nog vele andere zaken die geregeld moeten worden voor de eerste paal daadwerkelijk de grond ingaat. Wij hebben de hoop om in het vierde kwartaal van 2021 te starten met het bouwen en de deuren in de tweede helft van 2022 te kunnen openen