DE KOSTEN

De hoogte van de eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor een verblijf in ons Hospice.

De kosten

De hoogte van de eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor een verblijf in ons Hospice.

De kosten

De hoogte van de eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor een verblijf in ons Hospice.

De Kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de professionele zorg zoals die ook thuis vergoed zou worden in de terminale fase. Daarnaast vragen wij als tegemoetkoming voor het verblijf in Hospice Amsteloever een dagvergoeding van 35 euro per dag voor voorzieningen zoals onder meer maaltijden en de verzorging van het linnengoed. Als u aanvullend verzekerd bent bestaat de kans dat de ziektekostenverzekeraar deze eigen bijdrage voor een belangrijk deel of zelfs geheel vergoedt. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn om naar het hospice te komen. Als de hoogte van de eigen bijdrage voor u een probleem is dan kunt u hierover contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice.

Share This