Hospice Amsteloever

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van het eerste hospice in Amstelveen; Hospice Amsteloever. Voor de realisatie en exploitatie van het hospice is veel geld nodig. Op deze site vindt u hoe u het hospice kunt steunen.

Donaties

Laatste nieuws

VVD juicht komst hospice toe

Betrokken Amstelveners hebben het initiatief genomen om een Hospice op te richten. Dit ‘Hospice Amsteloever’ zal locatie krijgen aan de Lindenlaan bij het Augustinuspark. Daar

Lees meer »

HET HOSPICE

In een terminale fase word je het liefst thuis verzorgd. Helaas is dat niet altijd mogelijk of wenselijk. Voor diegenen biedt Hospice Amsteloever een aangename woonomgeving die zoveel mogelijk lijkt op een ‘normale’ thuissituatie.

Wij bieden onze gasten de mogelijkheid het leven waardig af te ronden, met de vrijheid voor eigen wensen en behoeften. Het hospice is er voor iedereen, ongeacht afkomst of levensovertuiging.

Steun ons

Skip to content